Mag justitie een dementerende dame vervolgen? De zorg overnemen van iemand is al lastig genoeg. Maar als de patiënt ook “geplaagd” wordt door justitie wordt de zorgtaak nog zwaarder. Een typisch voorbeeld uit de praktijk van Wijontzorgen.

Mevrouw was een tijd dementerend voordat haar kinderen contact opnamen met Wijontzorgen. Haar kinderen woonden niet in haar buurt en daardoor was het voor hen onmogelijk hun moeder goed te verzorgen. Mevrouw deed al maanden haar administratie niet. Behalve dat er geopende en ongeopende post in haar woning lag, bleek dat zij post ook gewoon in haar brievenbus liet liggen. Op een dag werd Wijontzorgen gevraagd om haar administratie op orde te krijgen.

Hoewel zij het zelf niet meer wist, was mevrouw eigenaresse van een auto – een auto waarvan ook de APK afgelopen bleek te zijn! Dit feit ontdekte Wijontzorgen bij het opruimen van de administratie toen er twee sancties, die maanden in de brievenbus hadden gelegen, boven water kwamen. Het bedrag per sanctie – €130,= plus €7,= administratiekosten – was te overzien.

Maar mag iemand met dementie werkelijk gesanctioneerd worden voor een administratieve overtreding?

Wijontzorgen vond van niet en bood de familie aan kosteloos de kwestie nader te bekijken.
Hoewel de bezwaartermijn al lang verstreken was, werd na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) bezwaar namens mevrouw aangetekend. De bezwaarschriften werden onderbouwd met medische gegevens.

Helaas werden de bezwaren door het OM ontoegankelijk verklaard, omdat deze te laat waren ingediend; de bezwaarschriften werden inhoudelijk niet beoordeeld! Dit terwijl alles in overleg was gedaan met het OM! Verontwaardigd besloot Wijontzorgen naar de rechter te stappen.

Uitspraak

Wijontzorgen gaf aan dat het onjuist is om iemand een sanctie op te leggen indien die persoon niet meer in staat is om te beseffen dat zij iets verkeerd gedaan heeft. DHet OM stelde voor om het sanctiebedrag met 50% te verminderen maar de rechter volgde de argumentatie van Wijontzorgen: de rechtbank gaf aan dat mevrouw wel schuldig was, maar stelde het sanctiebedrag op nihil!