“Zonder de fantastische hulp en begeleiding van Gary Yanover’s Wijontzorgen, zouden wij nooit in staat zijn geweest om de laatste fase in onze vaders leven goed en professioneel af te handelen. De jarenlange kopzorgen en de alsmaar groter wordende problemen zijn verdwenen en vader zit op een geweldige plek op humane wijze van zijn oude dag te genieten”.

Dit is ons verhaal:

Wij – de kinderen – zijn beiden al langer dan 10 jaar in het buitenland werkzaam en bezochten onze alleenstaande vader 2-3 maal per jaar. Gedurende met name de laatste jaren begon vader steeds vergeetachtiger te worden maar woonde nog wel op zichzelf. Natuurlijk zagen wij over de jaren heen het huis langzaam verwaarlozen, de administratie achterstand gaan vertonen en vader niet meer dezelfde moeite nemen om voor zichzelf te zorgen en zich gezond te voeden. Alle aangeboden en georganiseerde hulp werd door hem categorisch afgewezen. Vader vond het allemaal wel meevallen en kon alles nog best zelf doen. Helaas raakte vader steeds verder in een isolement maar was er geen directe aanleiding en noodzaak om hulp te geven en in te grijpen. Wij voelden ons hulpeloos, schuldig en vaak afschuwelijk om onze vader na een bezoek weer aan zijn lot over te laten. Er was geen verdere familie in staat om ondersteuning te geven. Ons probleem werd groter en groter!

Op 85-jarige leeftijd, kwam vader binnen een jaar 3x te vallen en 3x kortstondig in het ziekenhuis terecht. Het Zorgcentrum ter plaatse kon korte termijn hulp bieden maar het was overduidelijk dat er een permanente oplossing gevonden moest worden. Vanwege ons jarenlang verblijf in het buitenland hadden wij geen enkel benul hoe de paden van sociale hulp en ondersteuning voor ouderen, declaratie, subsidie en permanente verzorging geregeld moesten worden. Afgezien daarvan hadden we gewoon vanwege de afstand absoluut geen mogelijkheid om dit alles op te volgen en te organiseren. Het is een doolhof van steeds veranderende regels en wetten en het vereist specialisatie en doortastendheid om vooruitgang te boeken.

Als door de hemel geschonken, kwamen wij op een goede dag in contact met Wijontzorgen en dit is wat er binnen 6 maanden voor elkaar kwam.

Allereerst werd vader begeleid bij het bezoeken van de noodzakelijke artsen om diagnose vast te stellen met betrekking tot de groter wordende vergeetachtigheid. Er werd helaas versnelde dementia en Alzheimer geconstateerd die permanente verzorging moesten gaan beteken. Gedurende de revalidatie moest er gezocht worden naar passende verzorging en werd het traject in gang gezet om redelijk in bekende buurt en rondom kennissen en familieleden onderdak te zoeken. De wachttijden voor permanente opname waren een groot probleem. Wijontzorgen heeft ons uiteindelijk geholpen de meest geschikte locatie te vinden waar vader snel ondergebracht kon worden. Tegelijkertijd moesten alle financiële zaken structureel georganiseerd worden en alle zaken rondom de bestaande woning afgehandeld worden. Het betrof hier over overdracht van bankrekeningen, hypotheken, testamenten, erfenissen, schenkingen enz. enz. die door Wijontzorgen voorbereid werden om door de kinderen bij een bezoek aan Nederland gelijk uitgevoerd te kunnen worden. Ook het proces van de bewindvoering, de aanvraag en de executie was onderdeel hiervan. Daarnaast moest financiële ondersteuning voor de verpleging aangevraagd worden binnen de parameters van de geldende sociale wetten. Vervolgens moest het huis uitgeruimd en klaar gemaakt worden voor de verkoop, inclusief reparaties en het inschakelen van een makelaar.

Dit gehele proces was tijdrovend en zeer intensief en was voor ons onmogelijk uit te voeren vanuit het buitenland. ‘Wijontzorgen’ heeft ons door het gehele proces geleid en ons stap voor stap op de hoogte gehouden en geïnformeerd over de vooruitgang.

Wij zijn zeer onder de indruk van de persoonlijke inzet van Gary’s ‘Wijontzorgen’. Niet alleen was de hulp bijzonder professioneel, uiterst gedetailleerd, correct en snel maar vooral familiair, integer en geduldig. Gary heeft in zeer korte tijd zowel met de kinderen als met de patiënt een geweldige vertrouwensrelatie opgebouwd en daarnaast met toewijding en begrip voor de situatie gehandeld. Het is onmogelijk om in Nederland een centraal service punt te vinden die deze oplossing kan bieden en “de spin in het web” is om alle instanties, advocaten, notarissen en financiële instellingen tegelijk aan te sturen. Bovendien is het efficiënt en economischer om dit door een centraal persoon te laten managen, zoals ‘Wijontzorgen’ dit voor ons heeft gedaan.

Aan een ieder die een dergelijke ondersteuning zoekt of gewoon hulp nodig heeft in verband met gebrek aan tijd of kennis, willen wij Gary’s ‘Wijontzorgen’ van harte aanbevelen. Het is de enige manier om snel en humaan een oplossing te vinden voor een probleem van een ouder wordend familielid die de juiste en persoonlijke hulp nodig heeft om van een welverdiende oude dag te genieten.